biksa

biksa – puszka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…biksa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…biksy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biksie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…biksa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biksōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biksie
Wołacz l. poj. Ty…bikso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…biksy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biksōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biksōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…biksy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biksami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biksach
Wołacz l. mn. Wy…biksy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Kup mi tam jaki harynki we biksie na piōntek. We ôleju, abo we tōmatach?
PL: Kup mi tam jakieś śledzie w puszce na piątek. W oleju, albo w pomidorach?

SI: Sam mosz biksa piwa za pōmoc.
PL: Tutaj masz puszkę piwa za pomoc.

SI: Na te sztrajchowani spotrzebowoł żech już trzi biksy lakfarby.
PL: Na to malowanie zużyłem już trzy puszki farby olejnej.

Podej dalij…