bilet

bilet – bilet (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bilet
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bileta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biletowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bilet
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biletym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bilecie
Wołacz l. poj. Ty…bilecie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bilety
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biletōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biletōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bilety
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biletami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biletach
Wołacz l. mn. Wy…bilety
Przimiotnik (jaki? czyj?)biletowy

SI: Dzisiej we szkole rozdowali bilety do cyrkusu.
PL: Dzisiaj w szkole rozdawali bilety do cyrku.

SI: Karlik jechoł bankōm bez bileta, tōż dostoł sztrofa.
PL: Karol jechał tramwajem bez biletu, więc dostał mandat.

SI: We kinie leci praje „Cholōnek”, cōż kej brakło już biletów.
PL: W kinie leci właśnie „Cholonek”, cóż kiedy zabrakło już biletów.

Podej dalij…