bina

bina – scena, estrada (pol.); Szene, Bühne (ger.); scéna, jevištní (cz.); scene, stage (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…biny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…binie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...binōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…binie
Wołacz l. poj. Ty…bino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…biny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…binōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…binōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…biny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…binami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…binach
Wołacz l. mn. Wy…biny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Dzieci na binie grały piykny tyjater.
PL: Dzieci na scenie grały piękny teatr.

SI: Wylyź na ta bina, a pokoż im, jako sie to śpiywo.
PL: Wyjdź na tę scenę i pokaż im, jak się to śpiewa.

SI: Jak jo wyloz na ta bina, to mi sie nogi zatrzynsły, a zapōmnioł żech, co żech chcioł pedzieć.
PL: Gdy ja wyszedłem na tę scenę, to mi się nogi zatrzęsły i zapomniałem, co chciałem powiedzieć.

Podej dalij…