binder

binder – krawat (pol.); Die Krawatte [Schlips, Selbstbinder] (ger.); Kravata [vázanka] (cze.); Necktie (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…binder
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bindra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bindrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…binder
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bindrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bindrze
Wołacz l. poj. Ty…bindrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bindry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bindrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bindrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bindry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bindrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bindrach
Wołacz l. mn. Wy…bindry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Bez bindra sie sam ani niy pokazuj.
PL: Bez krawatu się tutaj nawet nie pokazuj.

SI: Kaj sie to wybiyrosz pod tym bindrym?
PL: Gdzie się to wybierasz pod tym krawatem?

SI: Dyć tam mosz pōł szranku bindrōw, a niy mosz co ôblyc?
PL: Przecież tam masz pół szafy krawatów, a nie masz co ubrać?

Podej dalij…