biyda

biyda – bieda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…biyda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…biydy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biydzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…biyda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biydōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biydzie
Wołacz l. poj. Ty…biydo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…biydy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biydōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biydōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…biydy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biydami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biydach
Wołacz l. mn. Wy…biydy
Przimiotnik (jaki? czyj?)biydny

SI: Bydzie biyda, trefić kaj ta ksiōnzka, bo już bezmała wszystki sprzedali.
PL: Będzie trudno spotkać gdzieś tę książkę, bo już podobno wszystkie sprzedali.

SI: Wybrali my sie niyskoro, tōż tak z biydōm udało sie  nōm zdōnżyć.
PL: Wybraliśmy się pōźno, więc tak z trudem udało się nam zdążyć.

SI: Kery wychowoł sie we biydzie, tyn se piniōndz woży.
PL: Kto wyrósł w biedzie , ten sobie pieniądz ceni.

 

Podej dalij…