biydniejszy

biydniejszy – biedniejszy (pol.)

przymiotnikbiydniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...biydniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...biydniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...biydniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... biydniejsi; biydniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...biydniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...biydniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...biydniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...biydniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...biydniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...biydniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...biydniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...biydniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... biydniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... biydniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
biydniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...biydniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... biydniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..biydniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... biydniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
biydniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... biydniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
biydniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...biydniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...biydniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...biydniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...biydniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...biydniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..biydniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...biydniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...biydniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...biydniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...biydniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...biydniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... biydniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...biydniejsi; biydniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...biydniejsze
stop. równy przymiotn.. biydny
przysłówek (jak? jako?)biydniejszy; biydniyj

Tata straciōł robota, tōż świynta a dzieciōnto bydōm latoś biydniejsze.

Farorz wybiyro te biydniejsze familije, a zanosi im paczki na świynta.

 

Podej dalij…