biylić

biylić – malować ściany (pol.)

bezokolicznikbiylić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.biyla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.biylisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.biyli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.biylymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.biylicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.biylōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.biylōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.biylōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.biylōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.biylyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.biylyście; żeście biylyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.biylyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.biylyła żech; biylyłach; żech biylyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.biylyła żeś; biylyłaś; żeś biylyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.biylyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..biylyły my; my biylyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. biylyłyście; żeście biylyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.biylyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.biylyło żech; żech biylyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.biylyło żeś; żeś biylyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.biylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech biylōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś biylōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł biylōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my biylyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście biylyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli biylyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech biylyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś biylyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była biylyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my biylyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście biylyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były biylyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech biylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś biylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było biylyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . biyl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech biyli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.biylcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech biylōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. biylōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. biylōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.biylōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.biylyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. biylyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.biylyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.biylyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
biylyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.biylyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. biylyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.biylyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.biylyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. biylyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.biylyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.biylyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych biylōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś biylōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by biylōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my biylyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście biylyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by biylyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych biylyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś biylyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by biylyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my biylyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście biylyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by biylyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych biylyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś biylyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by biylyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda biylōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz biylōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie biylōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy biylyli; bydymy biylić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie biylyli; bydziecie biylić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm biylyli; bydōm biylić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda biylyła; byda biylić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz biylyła; bydziesz biylić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie biylyła; bydzie biylić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy biylyły; bydymy biylić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie biylyły; bydziecie biylić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm biylyły; bydōm biylić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda biylyło; byda biylić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz biylyło; bydziesz biylić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie biylyło; bydzie biylić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.biylyni
Rybnik

 

Latoś planujymy biylić cołko chałupa, bo już pora lot my niy biylyli, tōż już je czorno we izbach.

Wejź, powymiatej dzisio pod blachōm we kuchni, to jo jutro ubiyla te skurzōne ściany.

Na wiosna planujymy weseli, tōż trza biylić chałupa.

Podej dalij…