blajsztyft

blajsztyft – ołówek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…blajsztyft
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…blajsztyfta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…blajsztyftowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…blajsztyft
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...blajsztyftym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…blajsztyfcie
Wołacz l. poj. Ty…blajsztyfcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…blajsztyfty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…blajsztyftōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…blajsztyftōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…blajsztyfty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…blajsztyftami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…blajsztyftach
Wołacz l. mn. Wy…blajsztyfty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Kaj sōm jaki blajsztyfty, wszystki sie potraciyły?
PL: Gdzie są jakieś ołówki, wszystkie się pogubiły?

SI: Wejź mu tyn blajsztyft, bo całe ściany poszkryfie.
PL: Weź mu ten ołówek, bo całe ściany pobazgrze.

SI: Napisz to sam na razie blajsztyftym, coby szło zgumować.
PL: Napisz to tutaj na razie ołówkiem, żeby można było wygumować.

Podej dalij…