blaszka

blaszka – blaszka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…blaszka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…blaszki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…blaszce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…blaszka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...blaszkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…blaszce
Wołacz l. poj. Ty…blaszko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…blaszki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…blaszek; blaszkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…blaszkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…blaszki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…blaszkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…blaszkach
Wołacz l. mn. Wy…blaszki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Co ta tam leżōm za kolorowe blaszki?
PL: Co to tam leżą za kolorowe blaszki?

Podej dalij…