blyndować

blyndować – ślepić, oślepiać (pol.)

bezokolicznikblyndować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.blynduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.blyndujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.blynduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.blyndujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.blyndujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.blyndujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.blyndowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.blyndowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.brynzlyndowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.blyndowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.blyndowaliście; żeście blyndowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.blyndowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.blyndowała żech; blyndowałach; żech blyndowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.blyndowała żeś; blyndowałaś; żeś blyndowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.blyndowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..blyndowały my; my blyndowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. blyndowałyście; żeście blyndowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.blyndowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.blyndowało żech; żech blyndowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.blyndowało żeś; żeś blyndowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.blyndowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech blyndowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś blyndowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł blyndowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my blyndowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście blyndowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli blyndowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech blyndowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś blyndowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była blyndowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my blyndowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście blyndowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były blyndowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech blyndowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś blyndowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było blyndowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . blynduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech blynduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.blyndujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech blyndujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. blyndowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. blyndowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.blyndowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.blyndowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. blyndowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.blyndowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.blyndowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
blyndowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.blyndowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. blyndowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.blyndowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.blyndowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. blyndowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.blyndowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.blyndowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych blyndowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś blyndowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by blyndowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my blyndowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście blyndowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by blyndowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych blyndowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś blyndowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by blyndowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my blyndowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście blyndowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by blyndowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych blyndowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś blyndowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by blyndowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda blyndowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz blyndowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie blyndowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy blyndowali; bydymy blyndować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie blyndowali; bydziecie blyndować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm blyndowali; bydōm blyndować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda blyndowała; byda blyndować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz blyndowała; bydziesz blyndować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie blyndowała; bydzie blyndować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy blyndowały; bydymy blyndować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie blyndowały; bydziecie blyndować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm blyndowały; bydōm blyndować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda blyndowało: byda blyndować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz blyndowało; bydziesz blyndować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie blyndowało; bydzie blyndować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.blyndowani
Rybnik .

Wejź ta taszlampa, a niy blynduj mi po ôczach.

Jako ôn mo te śwatła wysztelowane? Blynduje po ôczach tak, że dogi niy widać

Podej dalij…