blyszczeć

błyszczeć (sie) – błyszczeć (pol.)

bezokolicznikblyszczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.blyszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.blyszczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.blyszczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.blyszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.blyszczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.blyszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.blyszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.blyszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.blyszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.blyszczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.blyszczeliście; żeście blyszczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.blyszczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.blyszczała żech; blyszczałach; żech blyszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.blyszczała żeś; blyszczałaś; żeś blyszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.blyszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..blyszczały my; my blyszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. blyszczałyście; żeście blyszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.blyszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.blyszczało żech; żech blyszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.blyszczało żeś; żeś blyszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.blyszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech blyszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś blyszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł blyszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my blyszczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście blyszczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli blyszczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech blyszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś blyszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była blyszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my blyszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście blyszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były blyszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech blyszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś blyszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było blyszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . blyszcz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech blyszczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.blyszczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech blyszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. blyszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. blyszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.blyszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.blyszczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. blyszczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.blyszczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.blyszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
blyszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.blyszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. blyszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.blyszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.blyszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. blyszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.blyszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.blyszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych blyszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś blyszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by blyszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my blyszczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście blyszczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by blyszczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych blyszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś blyszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by blyszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my blyszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście blyszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by blyszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych blyszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś blyszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by blyszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda blyszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz blyszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie blyszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy blyszczeli; bydymy blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie blyszczeli; bydziecie blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm blyszczeli; bydōm blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda blyszczała; byda blyszczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz blyszczała; bydziesz blyszczć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie blyszczała; bydzie blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy blyszczały; bydymy blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie blyszczały; bydziecie blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm blyszczaly; bydōm blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda blyszczało; byda blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz blyszczało; bydziesz blyszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie blyszczało - bydzie blyszczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyblyszczany
rzeczownik odczasown.blyszczyni
Rybnik

 

Co sie to tam tak blyszczy w tych chaszczach? To je yno jakoś staro flaszka.

Ta blacha na dachu u sōmsiada sie tak blyszczy, że aże w ôczy razi.

Podej dalij…