bober

bober – bóbr (pol.); der Biber (ger.); bobr (cze.); beaver (eng.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bober
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bobra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bobrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bobra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bobrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bobrze
Wołacz l. poj. Ty…bobrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bobry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bobrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bobrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bobry; bobrōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bobrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bobrach
Wołacz l. mn. Wy…bobry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Bobry poprzewracały strōmy a zaloło pola.
PL: Bobry powywracały drzewa i zalało pola.

SI: Skōnd sie sam wziyno tela bobrōw?
PL: Skąd się wzięło tutaj tyle bobrów?

SI: Bober mo zymby lepsze, jak piyła.
PL: Bóbr ma zęby lepsze, niż piła.

Podej dalij…