boć sie

boć sie – bać się (pol.); bát se (cze.)

bezokolicznikboć sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.boja sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bojisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.boji sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bojymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bojicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bojōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.boł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.boł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.boł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.boli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.boliście sie; żeście sie boli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.boli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.boła żech sie; bołach sie; żech sie boła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.boła żeś sie; bołaś sie; żeś sie boła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.boła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..boły my sie; my sie boły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bołyście sie; żeście sie boły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.boły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.boło żech sie; żech sie boło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.boło żeś sie; żeś sie boło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.boło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie boł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie boł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie boł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie boli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie boli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie boli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie boła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie boła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie boła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie boły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie boły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie boły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie boło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie boło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie boło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bōj sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie boji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bōjcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie bojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. boł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. boł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.boł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.boli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. boli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.boli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.boła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
boła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.boła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. boły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.boły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.boły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. boło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.boło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.boło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie boł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie boł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie boł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie boli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie boli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie boli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie boła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie boła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie boła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie boły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie boły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie boły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie boło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie boło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie boło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie boł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie boł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie boł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie boli; bydymy sie boć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie boli; bydziecie sie boć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie boli; bydōm sie boć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie boła; byda sie boć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie boła; bydziesz sie boć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie boła; bydzie sie boć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie boły; bydymy sie boć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie boły; bydziecie sie boć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie boły; bydōm sie boć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie boło; byda sie boć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie boło; bydziesz sie boć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie boło; bydzie boć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.boci sie
Rybnik

Niy bōj sie, Azor niy gyzie, yno go niy chytej.

Jo sie dycko boja iś dać gynsiōm żrać, że mie tyn gōnsiōr poszczypie.

Jo bych sie boł majstrować przi sztrōmie, że mie tam co pokopie.

Starko, niy bojicie sie tak sami po nocy chodzić? Koża Wichtorowi, niech Was ôdkludzi.

Podej dalij…