bodnyć

bodnyć (sie) – bodnąć, ukłuć, dźgnąć (pol.)

bezokolicznikbodnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bodna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bodniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bodnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bodnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bodniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bodnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bodnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bodnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bodnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bodli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bodliście; żeście bodli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bodli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bodła żech; bodłach; żech bodła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bodła żeś; bodłaś; żeś bodła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bodła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bodły my; my bodły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bodłyście; żeście bodły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bodły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bodło żech; żech bodło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bodło żeś; żeś bodło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bodło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bodnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bodnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bodnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bodli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bodli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bodli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bodła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bodła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bodła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bodły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bodły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bodły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bodło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bodło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bodło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bodnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bodnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bodnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bodnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bodnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bodnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bodnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bodli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bodli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bodli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bodła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bodła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bodła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bodły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bodły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bodły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bodło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bodło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bodło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bodnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bodnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bodnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bodli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bodli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bodli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bodła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bodła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bodła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bodły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bodły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bodły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bodło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bodło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bodło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybodnyty
rzeczownik odczasown.bodnyci
Rybnik

POL: (1)  bodnąć rogami (krowa, byk, koza, owca); (2) ukłuć (igłą, kolcem); (dźgnąć ostrym nożem, szpikulcem.

 

SI: Dej pozōr, co sie niy bodniesz tōm jegłōm.

PL: Uważaj, żeby się nie ukłuć tą igłą.

 

SI: Dej pozōr, bo ta koza bodzie.

PL: Uważaj, bo ta koza bodzie.

 

SI: Tyn baran mie ôtok bōł tak bodnōł, żech bez tydziyn to czuł.

PL: Ten baran mnie ostatnio tak bodnął, że przez tydzień to czułem.

 

SI: Niy chytej tego krzoka, bo ôn fest bodzie.

PL: Nie dotykaj tego krzewu, bo on mocno kłuje.

 

SI: Jak widzisz takigo gizda, to ci sie zdo, że za chwila cie jakim nożym bodnie.

PL: Kiedy widzisz tego łobuza, to wydaje ci się, że cię za chwilę jakimś nożem dźgnie.

 

 

 

 

Podej dalij…