Bōg zapłać

Bōg zapłać – Bóg zapłać, dziękuję (pol.)

POL: dawne podziękowanie po śląsku.

 

Bōg zapłać za tyn gszyng, coście mi dali na urodziny.

Bōg zapłać za to, żeś mi prziszoł pōmōc siyc ta łōnka.

Bōg zapłać za te jajca, co żeście nōm posłali.

 

Podej dalij…