bojać

bojać – opowiadać (pol.)

bezokolicznikbojać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bojōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bojosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bojo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bojōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bojocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bojajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bojoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bojoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bojoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bojali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bojaliście; żeście bojali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bojali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bojała żech; bojałach; żech bojała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bojała żeś; bojałaś; żeś bojała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bojała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bojały my; my bojały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bojałyście; żeście bojały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bojały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bojało żech; żech bojało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bojało żeś; żeś bojało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bojało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bojoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bojoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bojoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bojali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bojali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bojali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bojała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bojała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bojała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bojały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bojały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bojały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bojało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bojało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bojało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bojej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bojo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bojejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bojajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bojoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bojoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bojoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bojali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bojali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bojali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bojała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bojała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bojała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bojały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bojały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bojały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bojało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bojało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bojało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bojoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bojoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bojoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bojali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bojali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bojali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bojała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bojała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bojała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bojały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bojały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bojały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bojało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bojało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bojało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bojoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bojoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bojoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bojali; bydymy bojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bojali; bydziecie bojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bojali; bydōm bojać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bojała; byda bojać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bojała; bydziesz bojać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bojała; bydzie bojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bojały; bydymy bojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bojały; bydziecie bojać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bojały; bydōm bojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bojało; byda bojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bojało; bydziesz bojać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bojało; bydzie bojać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bojani
Rybnik

POL: opowiadać bajki

 

Starka poradzōm tak piyknie bojać ô utopkach a inkszych połednicach.

Jo rod bojōm dzieciōm ô downych czasach.

Rada bych ci tak bojała, ale trza iś krowy dojić.

Podej dalij…