bojeczka

bojeczka – bajeczka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bojeczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bojeczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bojeczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bojeczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bojeczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bojeczce
Wołacz l. poj. Ty…bojeczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bojeczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bojeczek; bojeczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bojeczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bojeczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bojeczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bojeczkach
Wołacz l. mn. Wy…bojeczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Ślōnski bojeczki ô Utopkach sōm fest piykne.
PL: Śląskie bajeczki o Utopkach są bardzo ładne.

SI: Kery pordzi bojać jaki bojeczki?
PL: Kto potrafi opowiadać jakieś bajeczki?

Podej dalij…