boksować

boksować (sie) – boksować (pol.); boxovat (cze.)

bezokolicznikboksować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.boksuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.boksujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.boksuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.boksujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.boksujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.boksujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.boksowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.boksowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.boksowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.boksowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.boksowaliście; żeście boksowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.boksowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.boksowała żech; boksowałach; żech boksowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.boksowała żeś; boksowałaś; żeś boksowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.boksowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..boksowały my; my boksowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. boksowałyście; żeście boksowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.boksowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.boksowało żech; żech boksowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.boksowało żeś; żeś boksowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.boksowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech boksowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś boksowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł boksowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my boksowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście boksowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli boksowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech boksowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś boksowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była boksowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my boksowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście boksowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były boksowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech boksowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś boksowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było boksowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . boksuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech boksuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.boksujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech boksujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. boksowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. boksowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.boksowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.boksowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. boksowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.boksowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.boksowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
boksowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.boksowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. boksowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.boksowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.boksowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. boksowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.boksowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.boksowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych boksowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś boksowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by boksowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my boksowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście boksowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by boksowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych boksowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś boksowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by boksowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my boksowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście boksowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by boksowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych boksowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś boksowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by boksowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda boksowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz boksowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie boksowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy boksowali; bydymy boksować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie boksowali; bydziecie boksować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm boksowali; bydōm boksować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda boksowała; byda boksować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz boksowała; bydziesz boksować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie boksowała; bydzie boksować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy boksowały; bydymy boksować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie boksowały; bydziecie boksować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm boksowały; bydōm boksować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda boksowało: byda boksować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz boksowało; bydziesz boksować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie boksowało; bydzie boksować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyboksowany
rzeczownik odczasown.boksowani
Rybnik

 

Jorguś rod sie boksuje, tōż starzik powiesiōł mu na gōrze miech ze szmatami a może trynować.

A pamiyntosz takigo boksera, Hynryka Średnickigo? Tyn to poradziōł boksować.

 

Podej dalij…