bōl

bōl – ból (pol.)

Rodzaj mnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bōl
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōlu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bōl
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bōlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bōlu
Wołacz l. poj. Ty…bōlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bōle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bōle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bōlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bōlach
Wołacz l. mn. Wy…bōle
Przimiotnik (jaki? czyj?)bōlowy

SI: Jo już z tego bōlu niy wytrzimia.
PL: Ja już nie wytrzymam od tego bólu.

SI: Ty niy mosz pojyncio, co to je za bōl.
PL: Ty nie masz pojęcia, jaki to jest ból.

SI: Frida poczuła bōle, tōż pojechała do lazaretu.
PL: Fredzia poczuła bóle, więc pojechała do szpitala.

Podej dalij…