bola

bola – deska gruba (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bola
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bole
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…boli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bola
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bolōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…boli
Wołacz l. poj. Ty…bolo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bole
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bolōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bolōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bole
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bolami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bolach
Wołacz l. mn. Wy…bole
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Trza sam ciepnyć pora bolōw, co kery niy wleci do tej dziury.

Na spodek trza dać hrubsze bole, co sie niy połōmiōm.

Podej dalij…