boliôczko

boliôczko – jaskier różnolistny (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…boliôczko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…boliôczka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…boliôczku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…boliôczko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...boliôczkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…boliôczku
Wołacz l. poj. Ty…boliôczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…boliôczka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…boliôczek; boliôczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…boliôczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…boliôczka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…boliôczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…boliôczkach
Wołacz l. mn. Wy…boliôczka
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Niy uruwej boliôczek, bo cie bydōm ôczy boleć.

Na łōnce ja aże  żółto ôd tych boliōczkōw.

 

 

Podej dalij…