bōmba

bōmba – bomba (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bōmba
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōmby
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōmbie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bōmba
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bōmbōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bōmbie
Wołacz l. poj. Ty…bōmbo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bōmby
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōmbōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōmbōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bōmby
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bōmbami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bōmbach
Wołacz l. mn. Wy…bōmby
Przimiotnik (jaki? czyj?)bōmbowy

SI: My siedzieli bez wojna we pywnicy, a bōmby furgały nōm nad głowami.
PL: My siedzieliśmy w czasie wojny w piwnicy, a bomby fruwały nam nad głowami.

SI: Ôtok czytoł żech ksiōnżka ô bōmbie atōmowej we Hiroszimie.
PL: Niedawno czytałem książkę o bombie atomowej w Hiroszimie.

SI: Na tym polu je pełno bōmbōw po wojnie
PL: Na tym polu jest pełno bomb po wojnie.

.

Podej dalij…