bōmbardyrować

bōmbardyrować – bombardować (pol.); bombardovat (cz.)

bezokolicznikbōmbardyrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bōmbardyruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bōmbardyrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bōmbardyruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bōmbardyrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bōmbardyrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bōmbardyrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bōmbardyrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōmbardyrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōmbardyrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bōmbardyrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bōmbardyrowaliście; żeście bōmbardyrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bōmbardyrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bōmbardyrowała żech; bōmbardyrowałach; żech bōmbardyrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bōmbardyrowała żeś; bōmbardyrowałaś; żeś bōmbardyrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bōmbardyrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bōmbardyrowały my; my bōmbardyrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bōmbardyrowałyście; żeście bōmberdyrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bōmbardyrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bōmbardyrowało żech; żech bōmbardyrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bōmbardyrowało żeś; żeś bōmbardyrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bōmbardyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bōmbardyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bōmbardyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bōmbardyrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bōmbardyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bōmbardyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bōmardyrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bōmbardyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bōmbardyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bōmbardyrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bōmbardyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bōmbardyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bōmbardyrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bōmbardyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bōmbardyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bōmbardyrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bōmbardyruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bōmbardyruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bōmbardyrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bōmbardyrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bōmbardyrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bōmbardyrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bōmbardyrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bōmbardyrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bōmbardyrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bōmbardyrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bōmbardyrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bōmbardyrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bōmbardyrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bōmbardyrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bōmbardyrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bōmbardyrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bōmbardyrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bōmbardyrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bōmbardowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bōmbardyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bōmbardyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bōmbardyrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bōmbardyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bōmbardyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bōmbardyrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bōmbardyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bōmbardyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bōmbardyrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bōmbardyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bōmbardyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bōmbardyrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bōmbardyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bōmbardyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bōmbardyrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bōmbardyrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bōmbardyrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bōmbardyrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bōmbardyrowali; bydymy bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bōmbardyrowali; bydziecie bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bōmbardyrowali; bydōm bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bōmbardyrowała; byda bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bōmbardyrowała; bydziesz bōmbardyrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bōmbardyrowała; bydzie bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bōmbardyrowały; bydymy bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bōmbardyrowały; bydziecie bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bōmbardyrowały; bydōm bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bōmbardyrowało: byda bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bōmbardyrowało; bydziesz bōmbardyrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bōmbardyrowało; bydzie bōmbardyrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybōmbardyrowany
rzeczownik odczasown.bōmbardyrowani
Rybnik

 

Bōmbardyrowali bez dwa dnie a noce, a my siedzieli pokryci po pywnicach, a yno my rzykali, coby sie to skończyło.

Fligry bōmbardyrujōm cołki miasto.

 

Podej dalij…