bōmbōniera

bōmbōniera – bomboniera (pol.); Pralinenschachtel, Bonboniere (ger.); bonboniéra (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bōmbōniera
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōmbōniery
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōmbōnierze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bōmbōniera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bōmbōnierōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bōmbōnierze
Wołacz l. poj. Ty…bōmbōniero
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bōmbōniery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bōmbōnierōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bōmbōnierōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bōmbōniery
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bōmbōnierami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bōmbōnierach
Wołacz l. mn. Wy…bōmbōniery
Przimiotnik (jaki? czyj?)

SI: Dostoł żech na urodziny piykno bōmbōniera.
PL: Dostałem na urodziny piękną bombonierę.

SI: Podziel sie tōm bōmbōnierōm.
PL: Podziel się tą bombonierą.

SI: Sam je tela tych bōmbōnierōw, że niy poradza żodnej wybrać.
PL: Tutaj jest tyle tych bombonier, że nie potrafię wybrać żadnej.

Podej dalij…