bormaszyna

brmaszyna – wiertarka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bormaszyna
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bormaszyny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bormaszynie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bormaszyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bormaszynōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bormaszynie
Wołacz l. poj. Ty…bormaszyno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bormaszyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bormaszynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bormaszynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bormaszyny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bormaszynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bormaszynach
Wołacz l. mn. Wy…bormaszyny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Jo niy mōm bormaszyny, bo mi ôtok zgorała.
PL: Ja nie mam wiertarki, bo mi się przepaliła niedawno.

SI: Wejź bormaszyna a porōb mi sam dziury.
PL: Weź wiertarkę a porób mi tutaj otwory.

SI: W tej bormaszynie coś fest iskrzy
PL: W tej wiertarce coś mocno iskrzy.

Podej dalij…