borōwka

borōwka – czarna jagoda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…borōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…borōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…borōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…borōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...borōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…borōwce
Wołacz l. poj. Ty…borōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…borōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…borówek; borōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…borōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…borōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…borōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…borōwkach
Wołacz l. mn. Wy…borōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)borōwkowy

SI: Za dziecka radzi my zbiyrali borōwki w lesie.
PL: W dzieciństwie chętnie zbieraliśmy jagody w lesie.

SI: Ale mosz modry jynzyk po tych borōwkach.
PL: Ale masz niebieski język po tych jagodach.

SI: Mōm pełny zbōnek z borōwkami.
PL: Mam pełny dzbanek z jagodami.

Podej dalij…