bōś

bōś (sie) – bóść, kłuć (pol.)

bezokolicznikbōś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.boda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bodziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bodzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bodymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bodziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bodōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bōd żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōd żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōd
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bōdli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bōdliście; żeście bōdli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bōdli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bōdła żech; bōdłach; żech bōdła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bōdła żeś; bōdłaś; żeś bōdła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bōdła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bōdły my; my bōdły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bōdłyście; żeście bōdły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bōdły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bōdło żech; żech bōdło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bōdło żeś; żeś bōdło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bōd
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bōd
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bōd
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bōdli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bōdła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bōdły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bōdło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bodzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bodōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bōd bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bōd byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bōd by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bōdli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bōdli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bōdli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bōdła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bōdła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bōdła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bōdły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bōdły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bōdły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bōdło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bōdło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bōdło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bōd
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bōd
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bōd
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bōdli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bōdła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bōdły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bōdło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bōd
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bōd
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bōd
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bōdli; bydymy bōś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bōdli; bydziecie bōś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bōdli; bydōm bōś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bōdła; byda bōś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bōdła; bydziesz bōś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bōdła; bydzie bōś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bōdły; bydymy bōś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bōdły; bydziecie bōś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bōdły; bydōm bōś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bōdło; byda bōś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bōdło; bydziesz bōś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bōdło; bydzie bōś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybodzōny
rzeczownik odczasown.bodzyni
Rybnik

POL: (1) bóść rogami (krowa, koza, owca); (2) kłuć (igłą, kolcem).

 

Jo żech ci była godała, że tyn baran bodzie, a tyś mi niy chciał wierzić.

Wejź se rynkawica, a powyruwej tyn ôset, yno dej pozōr, bo ôn fest bodzie.

Te barany trza pozawiyrać do inkszych chlywkōw, co sie zaś niy bydōm bōdły.

Tyn mały cielik już prōbuje bōś.

 

 

.

Podej dalij…