Boże pōmogej

Boże pomogej – Boże dopomóż (pol.)

POL: dawne tradycyjne pozdrowienie osoby, ktōrą spotykamy, gdy wykonuje ona jakąś pracę. Odpowidź osoby pozdrowionej: „Dej Panie Boże”

 

– Boże pōmogej (pozdrowiyni)

– Dej Panie Boże  (ôdpowiydź)

Podej dalij…