brać

brać  (sie) – brać (pol.)

bezokolicznikbrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.biera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.biere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.broł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.broł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.broł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.brali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.braliście; żeście brali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.brali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.brała żech; brałach; żech brała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.brała żeś; brałaś; żeś brała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.brała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..brały my; my brały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. brałyście; żeście brały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.brały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.brało żech; żech brało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.brało żeś; żeś brało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.brało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech broł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś broł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł broł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my brali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście brali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli brali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech brała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś brała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była brała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my brały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście brały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były brały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech brało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś brało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było brało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech biere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.biercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. broł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. broł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.broł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.brali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. brali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.brali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.brała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
brała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.brała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. brały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.brały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.brały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. brało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.brało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.brało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych broł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś broł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by broł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my brali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście brali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by brali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych brała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś brała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by brała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my brały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście brały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by brały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych brało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś brało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by brało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda broł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz broł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie broł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy brali; bydymy brać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie brali; bydziecie brać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm brali; bydōm brać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda brała; byda brać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz brała; bydziesz brać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie brała; bydzie brać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy brały; bydymy brać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie brały; bydziecie brać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm brały; bydōm brać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda brało: byda brać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz brało; bydziesz brać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie brało; bydzie brać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybrany
rzeczownik odczasown.brani
Rybnik

 

SI: Bier a mie niy nerwuj.

PL: Weź a nie denerwuj mnie.

 

SI: Jo dycko brałach chlyb ze budki, ale terazki sie tam popsuł, tōż chodza do wsi.

PL: Za zawsze brałam chleb z kiosku, ale teraz się tam zepsuł, więć chodzę do wsi

 

SI: Tata mie dycko broł do lasa, a ôzprowioł mi ô roztomańtych zwierzōntkach.

PL: Tata zabierał mnie zawsze do lasu i opowiadał mi o różnych zwierzątkach.

 

Podej dalij…