braknyć

braknyć – zabraknąć (pol.)

bezokolicznikbraknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.brakna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.brakniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.braknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.braknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.brakniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.braknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.braknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.braknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.braknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.brakli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.brakliście; żeście brakli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.brakli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.brakła żech; brakłach; żech brakła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.brakła żeś; brakłaś; żeś brakła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.brakła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..brakły my; my brakły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. brakłyście; żeście brakły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.brakły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.brakło żech; żech brakło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.brakło żeś; żeś brakło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.brakło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech braknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś braknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł braknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my brakli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście brakli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli brakli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech brakła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś brakła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była brakła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my brakły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście brakły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były brakły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech brakło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś brakło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było brakło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . braknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech braknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.braknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech braknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. braknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. braknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.braknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.brakli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. brakli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.brakli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.brakła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
brakła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.brakła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. brakły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.brakły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.brakły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. brakło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.brakło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.brakło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych braknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś braknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by braknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my brakli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście brakli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by brakli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych brakła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś brakła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by brakła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my brakły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście brakły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by brakły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych brakło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś brakło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by brakło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.braknyci
Rybnik

 

Pożyczcie nōm kilo cukru, bo nōm brakło.

Wezna se pora cegeł ôd ciebie, bo mi brakło, a mulorz czako. Jak mi jeszcze braknie to przida. Jutro prziwieza, to ci wrōca.

Pożycz mi cygareta, jutro ci wrōca.

 

 

Podej dalij…