branzoletka

branzoletka – bransoletka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…branzoletka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…branzoletki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…branzoletce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…branzoletka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...branzoletkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…branzoletce
Wołacz l. poj. Ty…branzoletko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…branzoletki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…branzoletek; branzoletkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…branzoletkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…branzoletki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…branzoletkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…branzoletkach
Wołacz l. mn. Wy…branzoletki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kupiyła żech se tako piykno branzoletka na ôdpuście.

PL: Kupiłam sobie taką piękną bransoletkę na odpuście.

 

SI: Zapōmniała żech se wziōnś branzoletki, tōż czegoś mi na tej rynce brakuje.

PL: Zapomniałam wziąć sobie bransoletkę, więc czegoś brakuje mi na tej ręce.

 

Podej dalij…