bratōwka

bratōwka – bratowa (pol.); švagrová (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bratōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bratōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bratōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bratōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bratōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bratōwce
Wołacz l. poj. Ty…bratōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bratōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bratōwwek, bratōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bratōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bratōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bratōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brarōwkach
Wołacz l. mn. Wy…bratōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

W pyndziałek zaczynōmy szkubani. Przidź tyż, a wejź ze sobōm ta twoja bratōwka, bo sie ji mierznie w dōma.   (cz: mier-znie)

Latoś wybiyrōmy sie z bratōwkōm na pōnć do Piekor.

Bratōwka była mi posłała przepis na zista, tōż musiała żech zaroz ufyrlać.

 

Podej dalij…