brecha

brecha – łom (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brecha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brechy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bresze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brecha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brechōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bresze
Wołacz l. poj. Ty…brecho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brechy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brechōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brechōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brechy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brechami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brechach
Wołacz l. mn. Wy…brechy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejź brecha, a naciōngnij mi trocha  ta ruła, co mi sam do tej dziury wlezie.

PL: Weź łom i naciągnij mi trochę tę rurę, żeby mi tutaj weszła do tego otworu .

 

SI: To musisz brechōm podwożyć, bo tak tego niy ruszysz.

PL: To musisz podważyć łomem, bo tak tego nie ruszysz.

 

Podej dalij…