breweryjo

breweryjo – awantura, kłótnia, hałas (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…breweryjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…breweryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…breweryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…breweryjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...breweryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…breweryji
Wołacz l. poj. Ty…breweryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…breweryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…breweryjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…breweryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…breweryje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…breweryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…breweryjach
Wołacz l. mn. Wy…breweryje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Co żeś to tam za breweryje po nocy wyprawioł?

PL: Co to tam za awantury po nocach urządzałeś?

 

SI: Jo już  do tych breweryjōw we wypłata pomału przibadoł.

PL: Ja już do tych awantur  w wypłatę powoli przywykłem.

 

SI: Jeszcze jedna tako breweryjo, a wyżyna cie z chałupy.

PL: Jeszcze jedna taka awantura, a wygonię cię z domu.

 

 

Podej dalij…