brodziaty

brodziaty – brodaty (pol.); vousatý (cze.)

przymiotnikbrodziaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...brodziaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...brodziato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...brodziate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... brodziaci; brodziate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...brodziate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...brodziatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...brodziatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...brodziatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...brodziatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...brodziatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...brodziatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...brodziatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... brodziatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... brodziatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
brodziatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...brodziatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... brodziaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..brodziato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... brodziate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
brodziatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... brodziate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
brodziatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...brodziatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...brodziatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...brodziatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...brodziatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...brodziatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..brodziatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...brodziatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...brodziatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...brodziatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...brodziaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...brodziato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... brodziate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...brodziaci; brodziate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...brodziate
stop. wyższy przymiotn..
-
przysłówek (jak? jako?)brodziato

 

Jakoś niy poradza przibadać do tego brodziatego Wicynta. Jo go pamiyntōm dycko bez brody.

Do dzisiej spōminōmy, jak mały Jorguś pociōngnōł brodziatego Mikołaja za broda.

Podej dalij…