brōg

brōg – stōg, kopiec, pryzma (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brōg
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…broga
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brogowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brōg
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brogym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brogu
Wołacz l. poj. Ty…brogu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brogi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brogōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brogōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brogi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brogami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brogach
Wołacz l. mn. Wy…brogi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: kopiec, pryzma ziemniaków, ale też stóg słomy

 

SI: Latoś mōmy tela słōmy, że my musieli połowa na dworze we brogu ôstawić.

PL: W tym roku mamy tyle słomy, że musieliśmy zostawić połowę w stogu na podwōrzu.

 

SI: Biercie piyrsze ta słōma ze broga, co sie do zimy straci.

PL: Bierzcie najpirw tę słomę ze stogu, żeby zniknęła do zimy.

 

SI: Kartofle na zima trza dać do broga, co niy zmarznōm. (cz: zmar-znōm)

PL:  Ziemniaki na zimę  trzeba dać do stogu, żeby nie zmarzły.

 

Podej dalij…