brōnczeć

brōnczeć – gderać, zrzędzić (pol.); herumnörgeln (ger.); bručoun (cze.); grumble, nag (eng.)

bezokolicznikbrōnczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.brōncza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.brōnczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.brōnczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.brōnczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.brōnczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.brōnczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.brōnczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.brōnczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.brōnczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.brōnczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.brōnczeliście; żeście brōnczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.brōnczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.brōnczała żech; brōnczałach; żech brōnczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.brōnczała żeś; brōnczałaś; żeś brōnczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.brōnczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..brōnczały my; my brōnczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. brōnczałyście; żeście brōnczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.brōnczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.brōnczało żech; żech brōnczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.brōnczało żeś; żeś brónczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.brōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech brōnczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś brōnczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł brōnczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my brōnczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście brōnczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli brōnczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech brōnczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś brōnczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była brōnczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my brōnczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście brōnczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były brōnczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech brōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś brōnczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było brōnczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . brōncz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech brōnczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.brōnczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech brōnczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. brōnczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. brōnczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.brōnczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.brōnczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. brōnczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.brōnczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.brōnczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
brōnczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.brōnczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. brōnczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.brōnczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.brōnczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. brōnczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.brōnczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.brōnczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych brōnczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś brōnczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by brōnczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my brōnczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście brōnczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by brōnczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych brōnczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś brōnczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by brōnczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my brōnczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście brōnczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by brōnczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych brōnczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś brōnczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by brōnczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda brōnczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz brōnczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie brōnczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy brōnczeli; bydymy brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie brōnczeli; bydziecie brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm brōnczeli; bydōm brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda brōńczała; byda brōnczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz brōnczała; bydziesz brōnczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie brōnczała; bydzie brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy brōnczały; bydymy brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie brōnczały; bydziecie brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm brōnczaly; bydōm brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda brōnczało; byda brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz brōnczało; bydziesz brōnczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie brōnczało; bydzie brōnczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.brōnczyni
Rybnik

POL: narzekać na coś bez powodu, gderać po kimś.

 

Skōncz już brōnczeć, a chyć sie jakij roboty, bo tego już niy idzie słōchać.

Sztyjc yno brōnczysz po tym synku, a spōmnij sie coś ty robiōl, jak żeś bōł młody.

Starzikowi sie mierznie, tōż sztyjc yno siedzōm a brōnczōm.  (cz: mier-znie)

 

Podej dalij…