bruch

bruch – przepuklina (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bruch
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bruchu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bruchowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bruch
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bruchym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bruchu
Wołacz l. poj. Ty…bruchu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bruchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bruchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bruchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bruchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bruchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bruchach
Wołacz l. mn. Wy…bruchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Podej dalij…