bryja

bryja

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bryja
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bryje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bryji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bryja
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bryjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bryji
Wołacz l. poj. Ty…bryjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bryje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bryjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bryjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bryje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bryjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bryjach
Wołacz l. mn. Wy…bryje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Podej dalij…