brynszpyrytus

brynszpyrytus – denaturat (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brynszpyrytus
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brynszpyrytusu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brynszpyrytusowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brunszpyrytus
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brynszpyrytusym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brynszpyrytusie
Wołacz l. poj. Ty…brynszpyrytusie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brynszpyrytusy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brynszpyrytusōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brynszpyrytusōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brynszpyrytusy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brynszpyrytusami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brynszpyrytusach
Wołacz l. mn. Wy…brynszpyrytusy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Brynszpyrytusym ôpolo sie szkuty ze szłapōw ôd prosiyncia na galet.

PL: Denaturatem opala się włosy z nóg świni na galaretkę.

 

SI: Niy sprzedowejcie Jorgusiowi brynszpyrytusu, bo tyn gizd to pije, aże sie ôtruje.

PL: Nie sprzedawajcie Jurkowi denaturatu, poniewaaż ten łobuz go pije, aż się zatruje.

 

SI: Na zima idzie doloć brynszpyrytusu do bynziny do auta, coby niy zamarzła.

PL: Zimą można dolać denaturatu do benzyny do samochodu, żeby nie zamarzła.

 

 

Podej dalij…