brzim

brzim – modrzew (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brzim
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brzima
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brzimowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brzima
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brzimym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brzimie
Wołacz l. poj. Ty…brzimie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brzimy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brzimōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brzimōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brzimy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brzimami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brzimach
Wołacz l. mn. Wy…brzimy
Przimiotnik (jaki? czyj?)brzimowy

 

SI: Brzimy, to sōm piykne strōmy, keby yno niy miały tela tych jegeł do zamiatanio na zima.

PL: Modrzewie, to piękne drzewa, gdyby tylko nie miały tyle tych igieł do zmiatania na zimę.

 

SI: Ze brzima bezmała stolorze robiōm schody, łacniejsze, jak ze dymba.

PL: Z modrzewia podobno stolarze robią schody, tańsze, niż z dębu.

 

SI: Ale te brzimy wartko rosnōm, niydowno były taki malutki.

PL: Ale te modrzewie szybko rosną, niedawno były takie maleńkie.

 

Podej dalij…