budzić

budzić (sie) – budzić (pol.)

bezokolicznikbudzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.budza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.budzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.budzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.budzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.budzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.budzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.budziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.budziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.budziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.budziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.budziyliście; żeście budziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.budziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.budziyła żech; budziyłach; żech budziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.budziyła żeś; budziyłaś; żeś budziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.budziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..budziyły my; my budziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. budziyłyście; żeście budziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.budziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.budziyło żech; żech budziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.budziyło żeś; żeś budziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.budziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech budziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś budziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł budziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my budziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście budziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli budziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech budziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś budziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była budziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my budziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście budziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były budziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech budziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś budziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było budziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . budź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech budzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.budźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech budzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. budziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. budziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.budziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.budziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. budziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.budziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.budziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
budziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.budziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. budziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.budziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.budziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. budziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.budziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.budziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych budziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś budziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by budziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my budziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście budziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by budziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych budziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś budziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by budziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my budziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście budziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by budziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych budziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś budziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by budziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda budziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz budziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie budziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy budziyli; bydymy budzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie budziyli; bydziecie budzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm budziyli; bydōm budzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda budziyła; byda budzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz budziyła; bydziesz budzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie budziyła; bydzie budzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy budziyły; bydymy budzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie budziyły; bydziecie budzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm budziyly; bydōm budzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda budziyło; byda budzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz budziyło; bydziesz budzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie budziyło - bydzie budzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybudzōny
rzeczownik odczasown.budzyni
Rybnik

 

Idź, budź taty, bo niy zdônży do roboty.

Tyn mały sie dycko budzi ô ôsmej, a we sobota praje stanōł ô szóstej.

Terazki niy wiertej, niy bydziesz po nocach ludzi budziōł.

 

Podej dalij…