bulić

bulić (sie) – wywracać, przewracać, burzyć; rozbierać (pol.)

bezokolicznikbulić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bula
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bulisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.buli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bulymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bulicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bulōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bulōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bulōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bulōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bulyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bulyliście; żeście bulyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bulyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bulyła żech; bulyłach; żech bulyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bulyła żeś; bulyłaś; żeś bulyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bulyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bulyły my; my bulyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bulyłyście; żeście bulyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bulyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bulyło żech; żech bulyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bulyło żeś; żeś bulyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bulyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bulōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bulōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bulōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bulyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bulyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bulyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bulyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bulyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bulyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bulyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bulyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bulyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bulyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bulyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bulyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bul
tr. rozk. l. poj 3. os.niech buli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bulcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bulōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bulōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bulōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bulōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bulyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bulyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bulyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bulyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bulyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bulyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bulyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bulyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bulyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bulyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bulyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bulyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bulōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bulōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bulōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bulyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bulyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bulyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bulyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bulyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bulyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bulyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bulyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bulyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bulyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bulyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bulyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bulōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bulōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bulōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bulyli; bydymy bulić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bulyli; bydziecie bulić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bulyli; bydōm bulić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bulyła; byda bulić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bulyła; bydziesz bulić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bulyła; bydzie bulić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bulyły; bydymy bulić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bulyły; bydziecie bulić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bulyly; bydōm bulić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bulyło; byda bulić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bulyło; bydziesz bulić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bulyło; bydzie bulić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybulōny
rzeczownik odczasown.bulyni
Rybnik

POL: (1)wywracać, przewracać (coś, się); (2) burzyć, rozbierać budynek, płot.

 

Sobiki se postawiyli nowo chałupa, tōż ta staro majōm bezmała bulić.

Sam ôtok bulyli bagrami stare chałupy, bo bezmala mo tam iś nowo szosyjo.

Na bezrok byda bulōł te chlywiki, a postawia nowy, wiynkszy ze garażym, yno reszta wōnglo chca jeszcze spolić.

 

Podej dalij…