butlować

butlować – hałasować, krzyczeć (pol.)

bezokolicznikbutlować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.butluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.butlujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.butluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.butlujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.butlujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.butlujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.butlowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.butlowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.butlowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.butlowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.butlowaliście; żeście butlowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.butlowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.butlowała żech; butlowałach; żech butlowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.butlowała żeś; butlowałaś; żeś butlowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.butlowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..butlowały my; my butlowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. butlowałyście; żeście butlowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.butlowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.butlowało żech; żech butlowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.butlowało żeś; żeś butlowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.butlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech butlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś butlowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł butlowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my butlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście butlowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli butlowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech butlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś butlowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była butlowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my butlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście butlowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były butlowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech butlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś butlowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było butlowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . butluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech butluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.butlujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech butlujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. butlowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. butlowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.butlowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.butlowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. butowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.butlowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.butlowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
butlowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.butlowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. butlowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.butlowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.butlowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. butlowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.butlowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.butlowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych butlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś butlowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by butlowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my butlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście butlowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by butlowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych butlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś butlowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by butlowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my butlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście butlowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by butlowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych butlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś butlowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by butlowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda butlowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz butlowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie butlowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy butlowali; bydymy butlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie butlowali; bydziecie butlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm butlowali; bydōm butlować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda butlowała; byda butlować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz butlowała; bydziesz butlować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie butlowała; bydzie butlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy butlowały; bydymy butlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie butlowały; bydziecie butlować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm butlowały; bydōm butlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda butlowało: byda butlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz butlowało; bydziesz butlować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie butlowało; bydzie butlować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.butlowani
Rybnik

 

SI: Kery to sam tak butluje, aże sie cołko chałupa trzynsie?

PL: Kto to tutaj tak hałasuje, że aż cały dom się trzęsie?

 

SI: Niy butlujcie tak, bo tata śpi.

PL: Nie hałasujcie tak, bo tata śpi.

 

SI: Padosz, że jo butluja, a wy chcieliście sam ôtok przi fojerze cołko wieś ôbudzić.

PL: Mówisz, że ja hałasuję, w wy chcieliście tutaj ostatnio przy ognisku całą wieś zbudzić.

 

Podej dalij…