buzerant

buzerant – homoseksualista (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…buzerant
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…buzeranta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…buzerantowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…buzeranta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...buzerantym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…buzerancie
Wołacz l. poj. Ty…buzerancie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…buzeranty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…buzerantōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…buzerantōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…buzerantōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…buzerantami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…buzerantach
Wołacz l. mn. Wy…buzeranty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Jo tam do tego szynku niy chodza, bo tam sie bezmała trefiajōm te buzeranty.

PL: Ja nie chodzę tam do tego baru, bo tam się podobno spotykają ci homoseksualiści.

 

SI: Terazki padajōm, co te buzeranty niy sōm chorzi, yno przajōm se inakszy.

PL: Teraz mówią, że ci homoseksualiści nie są chorzy, tylko kochają się inaczej.

 

Podej dalij…