byamterka

byamterka – urzędniczka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…byamterka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…byamterki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…byamterce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…byamterka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...byamterkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…byamterce
Wołacz l. poj. Ty…byamterko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…byabterki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…byamterek; byamterkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…byamterkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…byamterki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…byamterkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…byamterkach
Wołacz l. mn. Wy…byamterki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Te byamterki tam yno sztyjc kawa popijajōm.

PL: Te urzędniczki tam tylko ciagle kawę piją.

 

SI: Jo je ugodany z tōm byamterkōm na strzoda.

PL: Jestem umówiony z tą urzędniczką w środę.

 

SI: Po tej byamterce niy poradza sam nic poczytać.

PL: Po tej urzędniczce nie potrafię tutaj nic przeczytać.

 

Podej dalij…