bynzina

bynzina – benzyna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bynzina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bynziny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bynzinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bynzina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bynzinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bynzinie
Wołacz l. poj. Ty…bynzino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bynziny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bynzinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bynzinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bynziny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bynzinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bynzinach
Wołacz l. mn. Wy…bynziny
Przimiotnik (jaki? czyj?)bynzinowy

 

SI: Mosz w tym aucie motōr na bynzina, abo na ropa?

PL: Masz w tym samochodzie  silnik na benzynę, albo na ropę?

 

SI: Zawieziesz mie na cug jutro, dōm ci na bynzina?

PL: Zawieziesz mnie jutro na pociąg, dam ci na benzynę?

 

SI: Niy mōm bynziny, musza piyrsze zajechać na tanksztela naloć bynziny.

PL: Nie mam benzyny, musze najpierw zajechać na stację benzynową zatankować benzynę.

Podej dalij…