byrknyć

byrknyć – beknąć, czknąć (pol.)

bezokolicznikbyrknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.byrkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.byrkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.byrknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.byrknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.byrkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.byrknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.byrknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.byrknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.byrknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byrkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.byrkliście; żeście byrkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byrkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.byrkła żech; byrkłach; żech byrkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.byrkła żeś; byrkłaś; żeś byrkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.byrkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..byrkły my; my byrkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. byrkłyście; żeście byrkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.byrkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.byrkło żech; żech byrkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.byrkło żeś; żeś byrkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.byrkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech byrknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś byrknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł byrknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my byrkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście byrkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli byrkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech byrkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś byrkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była byrkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my byrkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście byrkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były byrkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech byrkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś byrkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było byrkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . byrknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech byrknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.byrknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech byrknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. byrnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. byrknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.byrknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.byrkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. byrkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.byrkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.byrkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
byrkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.byrkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. byrkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.byrkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.byrkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. byrkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.byrkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.byrkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych byrknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś byrknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by byrknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my byrkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście byrkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by byrkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych byrkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś byrkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by byrkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my byrkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście byrkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by byrkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych byrkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś byrkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.byrknyci
Rybnik

 

Potrzimej tego małego po jedzyniu  na chwila na stojōnco, aż mu sie byrknie.

 

 

Podej dalij…