cham

cham – skąpiec (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cham
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chama
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chamowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chama
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chamym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chamie
Wołacz l. poj. Ty…chamie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chamy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chamōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chamōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chamōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…chamami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chamach
Wołacz l. mn. Wy…chamy
Przimiotnik (jaki? czyj?)chamaty

 

SI: Ku niymu ani niy idź, bo to je cham, ôn ci niy pożyczo.

PL: Do niego nawet nie idź, bo to jest skąpiec, on ci nie pożyczy.

 

SI: Ôd tego chama nic niy dostaniesz.

PL: Od tego skąpca nie otrzymasz niczego.

 

SI: Tego chama sie niy proś, jo ci pożyczōm ta bormaszyna.

PL: Tego skąpca nie proś, ja pożyczę ci tę wiertarkę.

 

 

 

Podej dalij…