chamić sie

chamić sie – być skąpy, skąpić (pol.)

bezokolicznikasić sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chamia sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chamisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chami sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chamiymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chamicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chamiōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chamiōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chamiōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chamiōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chamiyli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chamiyliście sie; żeście sie chamiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chamiyli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chamiyła żech sie; chamiyłach sie; żech sie chamiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chamiyła żeś sie; chamiyłaś sie; żeś sie chamyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chamiyła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chamiyły my sie; my sie chamiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chamiyłyście sie; żeście sie chamiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chamiyły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chamiyło żech sie; żech sie chamiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chamiyło żeś sie; żeś sie chamiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chamiyło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie chamiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie chamiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie chamiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie chamiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie chamiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie chamiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie chamiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie chamiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie chamiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie chamiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie chamiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie chamiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie chamiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie chamiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie chamiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cham sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie chami
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chamcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie chamiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chamiōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chamiōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chamiōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chamiyli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chamiyli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chamiyli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chamiyła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chamiyła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chamiyła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chamiyły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chamiiyły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chamiyły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chamiyło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chamiyło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chamiyło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie chamiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie chamiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie chamiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie chamiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie chamiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie chamiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie chamiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie chamiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie chamiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie chamiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie chamiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie chamiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie chamiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie chamiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie chamiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie chamiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie chamiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie chamiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie chamiyli; bydymy sie chamić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie chamiyli; bydziecie sie chamić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie chamiyli; bydōm sie chamić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie chamiyła; byda sie chamić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie chamiyła; bydziesz sie chamić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie chamiyła; bydzie sie chamić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie chamiyły; bydymy sie chamić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie chamiyły; bydziecie sie chamić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie chamiyły; bydōm sie chamić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie chamiyło; byda sie chamić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie chamiyło; bydziesz sie chamić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie chamiyło; bydzie sie chamić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.chamiyni sie
Rybnik

 

SI: Ôn sie dycko chamiōł, a niy chcioł dać do ściepy na nic.

PL: On zawsze był skąpy i nie chciał dołożyć do zrzutki na nic.

 

SI: Jo sie niy chca chamić, ale tata mi niy do pożyczać żodnymu tego koła.

PL: Ja nie chcę być skąpy, ale tata nie pozwala mi pożyczać nikomu tego roweru.

 

 

 

Podej dalij…